Prosimy o zapoznanie się z poniższą Polityką Plików cookies:

Przez następujące określenia należy rozumieć:

  1. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem http://kanix.com.pl/;
  2. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną występującą w imieniu własnym lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Strony przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu Kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o Usługach oferowanych przez Przedsiębiorstwo;
  3. „Usługi” – należy przez to rozumieć otrzymanie e-mailowej wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje, na których pozyskanie wyrazili Państwo zgodę poprzez uzupełnienie Formularza kontaktowego;
  4. „Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe”– należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

Czym są Pliki cookies i jak są wykorzystywane?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony. Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika, jak również wpływają na poprawę jakości Strony poprzez dokonywanie statystyk dotyczących odwiedzin Strony, jak również pozwalają dostosować Stronę do potrzeb Użytkowników.

Czy Pliki cookies mogą zostać wyłączone?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć. Istnieje prawdopodobieństwo, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z Usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej.